Befresh a Refresh - Labaro Kft. - Základná myšlienka vetrania so spätným získavaním tepla

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Befresh a Refresh


Systém čerstvého vzduchu Befresh

Systém čerstvého vzduchu 3F od Labaro pre rodinné domy a byty

S Labaro-m viete nainštalovať kompletný vetrací systém. Realizácia sa úzko prispôsobuje ideálnemu princípu 2Q:

Krížové a zdrojové vetranie

Miesto otvorov pre prívod vzduchu si môžete voľne zvoliť sami, tak, aby vzduch prúdil krížom cez miestnosť a takpovediac ju celú rozhýbal. Zároveň však vzduch nesmie v miestnosti prúdiť príliš rýchlo, musí vstúpiť pomaly, ako z prameňa.

Oproti klasickým vetracím zariadeniam je realizácia vetracieho systému Labaro, vďaka malým stavebným rozmerom a výnimočne jednoduchému rozmiestneniu systému, v súlade so stavebným plánom budovy, uskutočniteľná bez problémov.

Ako vlastne funguje vetrací systém Labaro?


Za menom Labaro sa samozrejme ukrýva ve¾mi premyslený systém.

Avšak jeho fungovanie je v podstate veľmi jednoduché: čerstvý vonkajší vzduch nasáva cez zariadenie od podlahového výmenníka tepla. Po filtrovaní a predhriatí vo výmenníku tepla sa cez ústredné vedenie dostáva k hlavnému rozvodu a do kanálu PK 100 PluggFlex (podlaha), potom sa zavedie do miestností vybavených prívodmi vzduchu, teda do obytných, pracovných a oddychových miestností. Vzduch sa privádza cez otvory kryté mriežkami, ktoré sú namontované v podlahe alebo stenách. Odtiaľ je celá miestnosť rovnomerne zásobovaná čerstvým vzduchom. Potom prechádza cez otvory namontované do/na dvere do prechodných miestností (chodba, spojovacia chodba), nakoniec taktiež cez otvory na dverách na miesta odvodu vzduchu, ako sú kuchyňa, kúpeľňa a WC. Vlhký a vydýchaný vzduch sa dostane do odvodového zberača odsatím cez dekoratívny kryt, profily, cez hadicu PluggFlex SL080. Odtiaľ cez zberné vedenie, tlmič zvuku a filter k výmenníku tepla, kde vstupujúcemu vzduchu odovzdá takmer všetku energiu. Vlhký a vydýchaný vzduch je vyvedený bezpečne napr. cez prielomy stenou do voľného priestoru. A to je všetko! Množstvo vzduchu sa dá kedykoľvek nehlučne nastaviť na deliči a na zberači. Vďaka tomu v podstate nie je potrebné nastavenie pomocou meracieho zariadenia. Okrem toho je odstrániteľný aj hluk medzi miestnosťami vďaka jedinečným prepojeniam.

Výhody pre Vás:


Môžete si vychutnávať všetky výhody vyplývajúce z čerstvého vzduchu bez toho, aby spôsobili optické alebo akustické zmeny vo Vašom domove. Vetracie mriežky sa dobre hodia do vnútorného prostredia Vášho domova vďaka diskrétnemu vzhľadu a sú nehlučné.


tlač

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky