Antialergénny filtračný box - Labaro Kft. - Základná myšlienka vetrania so spätným získavaním tepla

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Antialergénny filtračný box


Princíp fungovania zariadenia:

Princíp fungovania antialergénneho filtračného boxu so systémom prebíjania od Labaro je ten, že aerosólne a prachové čiastočky, resp. molekuly znečisťujúce vzduch zásobí elektrickým nábojom, nabité čiastočky v elektrickom priestore urýchli a koaguluje (zlepí) ich, a potom tieto “vykŕmené” čiastočky oddelí na zberných elektródach.

Zariadenie pre čistenie vzduchu od Labaro teda - vďaka patentovanej technológii SupAir - vzduch, ktorý je potrebné vyčistiť, bez hluku, s vysokou účinnosťou, pri nízkom výkone, bez vymeniteľných filtračných vložiek a pohyblivých súčiastok, s minimálnou možnosťou poruchy prečisťuje a nabíja, zbavujúc prechádzajúci vzduch nepríjemných pachov, dymu, látok spôsobujúcich alergiu (prach, pleseň, peľ, roztoče...), hubových spórov, baktérií, jemného "lietajúceho" prachu, čiastočiek tkaniva, výparov rôznych chemických látok, ďalej molekúl rádioaktívneho radónu, atď.

Elektródy s protikladnou polaritou, montované kolmo na smer prúdenia, sú v priestore prúdenia umiestnené striedavo, preto v ich prostredí sa deje zmena polarity, prebíjanie. Toto má za následok koaguláciu (zlepenie) “drobných” aerosólov a molekúl. Vplyvom toho sa dokonca aj čiastočky molekúl s veľkosťou 0,1-0,01 ľm počas prechodu oddelia, zároveň - vplyvom napätia - sa rozložia organické zložky, resp. alergénne organické čiastočky, ale aj väčšina mikróbov, vírusov a baktérií.

Zlepené aerosólne čiastočky sa oddelia na uzemnenej elektróde (vnútorná strana vonkajšieho obalu). Zariadenie je potrebné v závislosti od miestnych podmienok - podľa miery znečistenia - z času na čas vyčistiť od usadenín. Čistenie a údržbu zariadenia vykonáva v každom prípade Labaro Kft.

Talajhőcserélő
Talajhőcserélő
Légcsatorna
"Légcsatorna"tlač

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky